Järelevalve, eksperthinnangud ja muu

(autori järelevalve, eksperthinnangud, jalg- ja jalgrattataristu projektlahendused ning arengudokumendid)

Omame kogemust eksperthinnangute koostamises, projektide ja ehituse järelevalve teostuses ning jalg- ja jalgrattataristu projektlahenduste koostamise osas. Koostame projektidele (projekti maastikuarhitektuursele osale) eksperthinnanguid. Teostame projekti realiseerimisel autori järelevalvet. Teostame projektidele muinsuskaitse järelevalvet. Koostame jalg- ja jalgrattataristuga seotud projektlahendusi ning muid arengudokumente (jalgrattateede arenguskeem jne). Siinkohal märgime ära mõned olulisemad eksperthinnangud ja järelevalve objektid/projektid: Kohila esindusväljaku autori järelevalve; Muinsuskaitse järelevalve erinevatele projektidele vt täpsemalt portfooliost; Narva mnt 171 Tuubipargi kujundusprojekti ehitustööde omaniku järelevalve; Keskkonnaalane eksperthinnang Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse kohta Lahemaa rahvuspargis; Reidi tee I ja II etapi maastikuarhitektuurse projektiosa ekspertiis; Jõgeva linna Jalgrattateede arenguskeem.

Meil on 15. aasta pikkune järelevalve ja eksperthinnangute koostamise kogemus ning oleme neid koostanud üle Eesti erinevatesse linnadesse ning maapiirkondadesse, sealhulgas muinsuskaitseliselt ja keskkonnakaitseliselt tundlikele aladele.

Ülevaade Loovmaastik OÜ poolt teostatud järelevalvest, eksperthinnangutest ja muust.

1. Jõgeva linna Jalgrattateede arenguskeem – Jõgeva linn
2. Keskkonnaalane eksperthinnang Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse kohta – Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa (Lahemaa rahvuspark)
3. Narva mnt 171 Tuubipargi kujundusprojekti ehitustööde omaniku järelevalve (koostöös Keskkonnaprojekt OÜ-ga) – Tartu linn
4. Muinsuskaitse projekteerimise järelevalve Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojektile – Palupera vald
5. Muinsuskaitse projekteerimise järelevalve Tartus Hipodroomi tänava jalg- ja jalgrattatee lõigus Talutare-Salutähe tn – Tartu linn
6. Muinsuskaitse projekteerimise järelevalve Järve küla jalg- ja jalgrattatee projekteerimisel – Kohtla vald
7. Muinsuskaitse projekteerimise järelevalve Pisisaare – Pajusi valla piir jalg- ja jalgrattatee ehituse tehnilisele projektile – Pajusi vald
8. Muinsuskaitse projekteerimise järelevalve Pikk tn kõnnitee, Pikk tn 33a parkla ja Jaani tn 9a parkla põhiprojektile – Järva-Jaani alev.
9. Reidi tee I ja II etapi maastikuarhitektuurse osa ekspertiis – Tallinn

Top