Meeskond

Toomas Põld

Kontaktandmed: e-mail: info@loovmaastik.ee, telefon: 52 39 277

Haridus

1986 – 1999    Kohila Gümnaasium
1999 – 2003    Eesti Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut, maastikuarhitektuuri eriala

Täiendkoolitus

september 2000 – detsember 2000    Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia üldkursus

oktoober 2008 – mai 2009    EKA, Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursus.
Osalemine  erialastel  (maastikuarhitektuurialastel)  õppereisidel:  Taani,  Itaalia  (Pallaadio  ekspeditsioon),  Saksamaa  (Wörlitzi  inglise  maastikupargid),  Holland,  Hispaania,  Portugal,  Austria,  Tšehhi,  Poola,  Slovakkia,  Soome,  Gröönimaa,  Sardiinia,  Ungari,  Venemaa,  Prantsusmaa,  Norra,  Rootsi,  Kreeka,  Türgi,  USA,  Šotimaa,  Inglismaa,  Šveits.

Töökogemus

suviti 1995 – 1999     juhutööd ehitustel, abitööline
august 2002 – november 2002    Älvdaleni omavalitsuse planeerimisosakond, Älvdalen, Dalarna, Rootsi Kuningriik, praktikant
juuli 2003 – jaanuar 2005    projekteerimisbüroo EA Reng AS, arhitektuurse ja ehitusliku projekteerimise osakond, tehnik (haljastuse, liikluse, teede projekteerimine ja planeerimine, maastikukujundus ja detailplaneeringud)
jaanuar 2005 – jaanuar 2011 AS K&H, projektbüroo, maastikuarhitekt-planeerija
september 2009 – detsember 2012 Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakonna jalgrattateede ja liikluskorralduse spetsialist (osalise koormusega koosseisuväline välisprojektijuht)
veebruar 2010 – tänaseni Loovmaastik OÜ, maastikuarhitekt-planeerija
september 2010 – FGM Amor (Säästva transpordi konsultatsiooni büroo) Grazi linn, Austria Vabariik, praktikant.
jaanuar 2013 – detsember 2014 projekti ”Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel” projektijuht (taristu arendamine, teavitus- ja kampaaniaürituste korraldamine).
september 2016 – tänaseni Tartu Luterliku Peetri Kooli liiklusringi juhendaja

Keelte oskus
eesti keel – emakeel
inglise keel – kõnes hea, kirjas hea
vene keel – kõnes vähene, kirjas vähene

Arvutioskus
Microsoft’i keskkond (Word, Excel, Access jne) – väga hea
AutoCAD 2000 2D – väga hea, 3D – hea
Wektorworks 9.0 2D ja 3D – väga hea
Microstation  2D – väga hea, 3D – hea
Photoshop – hea
MapInfo – algtasemel
Corel Draw – hea
Illustrator – hea
Sketch Up – hea

Kuulumine organisatsioonidesse

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS), lihtliige 1999-2013, juhatuse liige (ruumide haldur) 2001-2003
Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL), toetajaliige aastast 2004, juhatuse liige 2005-2008, hetkel lihtliige.

Juhiload: B-kategooria

Iseloom ja huvialad: hea suhtleja, organiseerija, kohusetundlik, abivalmis, aus, optimistlik ja konkreetse otsustusvõimega. Võimeline kiirelt ja iseseisvalt õppima.
Meeldib reisimine, sport, muusika, fotografeerimine, maastikuarhitektuur, jalgrattasõit.

Osavõtt ideekonkurssidest
Tartu Raatuse ja Tamme gümnaasiumi spordiväljakute ideekonkurss
(koos Mihkel Lemberiga – eripreemia)

EPMÜ peahoone ümbruse ideekonkurss (koos Mihkel Lemberiga – eriauhinnaline koht)

Eesti Maanteemuuseumi välialade maastikuarhitektuurne ideekonkurss
Küüni tänava ja kaubahoovi pargi ideekonkurss (koos Heiki Kalbergi, Terko Veensalu, Antti Pääsukese, Karin Bachmanni ja Mirko Traksiga – võidutöö)

Osavõtt Euroopa projektidest

2005    Osalemine Euroopa noortevahetuse projektis „Living In Extreme“ (Eesti, Gröönimaa ja Sardiinia globaalsete ja lokaalsete keskkonnaprobleemide käsitlemine)

2009-2010    Osalemine Eesti-Läti vahelise koostöö programmi Viso Est By Bike projektis, kus Eesti ja Läti vahele kavandati uus jalgrattamarsruut. Ehitati välja puhkekohad, jalgrattahoidjad, viidastus ja jalgrattateede kaardid – Tartu linna poolne esindaja.
2009-2012 Osalemine Euroopa projektis Active Access (eesmärk propageerida  lühikesi distantse läbima jalgsi ja jalgrattaga), Eesti ja Tartu esindaja ning Tartu-poolne projektijuht

2013-2014 Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalaspüügi projekti läbiviimine Tartu linnas (eesmärk teadvustada kodanikele kalapüügi reegleid ja rajada kalapüüki soodustav taristu)

PORTFOOLIO (jalg- ja jalgrattataristu ning liikluse osas Tartu linnas)

Uuringud ja projektlahendused jalg- ja jalgrattateede kohta Tartu linnas:

2009-2011 Auditi koostamine Tartu linna peamistel kergliiklusmarsruutidel.

Analüüsi läbiviimine erinevate kergliiklejatest sihtrühmadega (koolilapsed, ratturid, vaegliiklejad, vaegnägijad). Eesmärgiks leida puudused kergliikluse taristus erinevate sihtrühmade puhul.

Kergliiklusteede projektide läbivaatamine Tartu linna projektide komisjonis.

Järelvalve teostamine kergliiklusteedel.

Uute jalgrattateede ja marsruutide kavandamine Tartu linnas.
Jalgrattaparklate tüüptingimused.
Liikluskasvatuse ja käitumise arendamine (jalgrattakooli loomine).
Teavitus – ja kampaaniaürituste korraldamine Tartu linnas.
10-aastane planeerimise ja projekteerimise kogemus,

PORTFOOLIO (Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel)

Projekti raames on koostöös Lõuna–Eesti kalastusklubiga läbi viidud harrastuskalapüügiga seotud seminarid, koolitused, töötoad ja kalapüügivõistlused.

Projekti raames on rajatud Emajõele kaks ujuvat platvormi, istepingid ja kaks purret.

PORTFOOLIO (maastikuarhitektuurse projekteerimise ja planeerimise osas)

 

LOETELU VIIMASE 15 AASTA OLULISEMATEST TÖÖDEST

Töö nimetus Koostamise alustamise aeg Planeeringu kehtestamise või projekti
valmimise aeg / valmis ehitamise aeg
Osalus (roll) koostamisel
Suur-Sepa tn 19 // Väike-Posti tn 1 ja Suur-Sepa tn 21 kinnistute detailplaneeringu eskiis ning muinsuskaitse eritingimused 2018 2018 autor ja koostaja
Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu eskiis 2018 2018 projektijuht, autor ja koostaja
Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis 2018 2018 projektijuht, autor ja koostaja
Põhja allee 24b lastemänguväljaku põhiprojekt (maastikuarhitektuurne osa) 2018 2018 autor ja koostaja
Sinivoore 7a lastemänguväljaku põhiprojekt (maastikuarhitektuurne osa) 2018 2018 autor ja koostaja
Sõpruse 7a lastemänguväljaku põhiprojekt (maastikuarhitektuurne osa) 2018 2018 autor ja koostaja
Sõjakooli memoriaali rajamise põhiprojekt (maastikuarhitektuurne osa) 2018 2018 projektijuht, autor ja koostaja
Tallinna Lennujaama parkimishoone haljastusprojekt 2018 2018 autor ja koostaja
Pudisoo küla, Roo Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering 2014 2017 projektijuht, autor ja koostaja
Reidi tee I ja II etapi maastikuarhitektuurse osa ekspertiis 2017 2017 koostaja
Kohtla-Järve, Järve linnaossa, Olevi tn 30a alale peremänguväljaku tööprojekti maastikuarhitektuurne osa 2017 2017 autor ja koostaja
Lõuna tn 50 hooldekodu insolatsioonianalüüsi, keskmise päevavalgusteguri ja ühtlusteguri arvutamine 2017 2017 autor ja koostaja
Kohtla-Järve linna metsapargi kergliiklussõlme põhiprojekti maastikuarhitektuurne osa, sh dendroloogiline hinnang 2017 2017 autor ja koostaja
Tallinnas, Tallinn-Tapa 106,5-107 koerte jalutusväljaku (Lilleküla koerteväljaku) põhiprojekti maastikuarhitektuurne osa 2016 2017 / 2017 projektijuht, autor ja koostaja
Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneering 2008 2017 projektijuht, autor ja koostaja
Kohila alevi esindusväljaku maastikuarhitektuurse osa rekonstrueerimise eelprojekt 2016 2017 / I etapp 2017 projektijuht, autor ja koostaja
Kirna mõisa pargi maastikuarhitektuurse osa rekonstrueerimise põhiprojekt, sh muinsuskaitse eritingimused ja dendroloogiline hinnang 2016 2016 autor ja koostaja
Narva mnt 171 Tuubipargi kujundusprojekti ehitustööde omaniku järelevalve 2016 2016 Järelevalve teostus maastiku-arhitektuurses osas
Põlva paisjärve ranna välitreeningala ja mänguväljaku tööprojekt 2016 2016 / 2016 projektijuht, autor ja koostaja
Põlva linna Vabriku tn 34a mänguväljaku tööprojekt 2016 2016 / 2016 projektijuht, autor ja koostaja
Pärnu kesklinna parkide (Lydia Koidula, Vanapargi ja Vabaduse pargi dendroloogiline hinnang ning hoolduskava 2016 2016 projektijuht, autor ja koostaja
Tapa linna keskväljaku ja Kooli pargi vahelise ala ehk turuväljaku rekonstrueerimise maastikuarhitektuurne osa tööprojekt 2016 2016 autor ja koostaja
Rehe põik 2 haljastuse põhiprojekt 2016 2016 / 2017 autor ja koostaja
Miinisadama ja lähiala detailplaneering 2009 2016 autor ja koostaja
Vana-Kuuste mõisa pargi maastikuarhitektuurse osa rekonstrueerimise põhiprojekt, sh muinsuskaitse eritingimused ja dendroloogiline hinnang 2015 2015 autor ja koostaja
Pärnu Rannapargi dendroloogiline hinnang ja hoolduskava 2015 2016 Projektijuht, autor ja koostaja
Kultuurikeskuse ja Redise pargi maastikuarhitektuurse osa tööprojekt, sh dendroloogiline hinnang 2015 2015 / Kultuurikeskuse park 2016 autor ja koostaja
Keskkonnaalane eksperthinnang Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse kohta -Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa (Lahemaa rahvuspark) 2014 2014 autor ja koostaja
Dendroloogiline inventuur, Nahkhiirte uuring (MTÜ Suurkõrv), Kaitstavate soontaimede uuring (Tallinna Botaanikaaed)
Vana-Rannamõisa tee 10a ja Saviliiva tee 14c kruntidel
2014 2014 projektijuht ja dendroloogilise inventuuri koostaja
Säde pargi põhiprojekt (sh dendroloogiline inventariseerimine ja muinsuskaitse eritingimused) 2013 2014 autor ja koostaja
Eivere mõisa pargi põhiprojekt, (sh dendroloogiline inventeerimine ja muinsuskaitse eritingimused) 2013 2014 autor ja koostaja
Koigi mõisa pargi põhiprojekt (sh dendroloogiline inventeerimine ja muinsuskaitse eritingimused) 2013 2014 autor ja koostaja
Albu mõisa pargi dendroloogiline inventeerimine ja muinsuskaitse eritingimused 2012 2012 autor ja koostaja
Miinisadama piirdeaia põhiprojekt (sh tugimüürid, teed ja platsid) 2010 2012 / 2013 projektijuht ja maastiku-arhitektuurse osa autor
Kõpu kirikuaia maastikuarhitektuurne põhiprojekt (sh muinsuskaitse eritingimused) 2010 2012 projektijuht ja maastiku-arhitektuurse osa autor
Jõgeva linna jalgrattateede arenguskeem 2011 2011 autor ja koostaja
Kalamaja kalmistupargi mänguväljak – Tallinn 2008 2009 / 2009 maastiku-arhitektuurse osa autor
Lõime tänava esplanaadi põhiprojekt – Tallinn 2008 2008 maastiku-arhitektuurse osa autor
Koreli oja ümbruse kujundusprojekt – Võru linn 2007 2007 / 2008 autor ja koostaja
T2 (E 263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Mäo möödasõidu haljastuse ja maastikukujunduse eelprojekt – Paide vald 2007 2008 / 2010 kaasautor ja koostaja
Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneering 2006 2007 autor ja koostaja
Teemaplaneering Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine 2005 kehtestamata planeeringu sisulise osa ja kaardimaterjali  koostaja.
Pärnamäe tee 25 ja 25a kruntide detailplaneering (sh haljastuse hinnang) 2005 2009 / 2013 autor ja koostaja
Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c kruntide detailplaneering (sh haljastuse hinnang) 2004 2008 / 2011 (osaliselt) autor ja koostaja
Väo-Maardu lõigu rekonstrueerimine E20 Tallinn-Narva mnt. (9-17km) haljastusprojekti osa – Tallinn ja Maardu 2004 2004 / 2011 (osaliselt) autor ja koostaja

 

 

Top